Curtido por Minh

Lễ hội về vật dụng bàn ăn Tokyo

Lễ hội về vật dụng bàn ăn Tokyo

Cuối Tháng 1 - Đầu Tháng 2

Được tổ chức tại Tokyo Dome từ chủ nhật, ngày 4 đến thứ 2, ngày 12 tháng 2, Lễ hội đồ dùng bàn ăn Tokyo sẽ có hơn 200 gian hàn..

Tóquio ¥2,100